AlgemeenNieuws

Maat: beter dun dan geen handelsakkoord

Den Haag – “Het is goed dat de ministers een handelsakkoord gesloten hebben, maar het is wel een heel dun akkoord.” Dat zegt Albert Jan Maat, voorzitter van de Europese koepel van landbouworganisaties Copa, in reactie op het wereldhandelsakkoord.

Het akkoord sloten de handelsministers afgelopen weekeinde op het Indonesische eiland Bali.

Maat is er blij mee dat de bijzondere positie van de landbouw is erkend en dat het om meer gaat dan alleen maar handel. Voedselveiligheid en voedselzekerheid krijgen een eigen positie in de afspraken, aldus Maat. “Ïk ben echter benieuwd hoe India en andere landen invulling geven aan de afspraken over het aanleggen van strategische voedselvoorraden. Dat is natuurlijk wel aan voorwaarden verbonden.”

De boerenvoorman meent dat het goed was geweest als er duidelijker afspraken zouden zijn gemaakt over de maatregelen die genomen worden tegen landen die zich niet houden aan de regels. Maat noemt in dat verband met name Rusland.

Hij zegt dat hij liever heeft dat er afspraken worden gesloten tussen meerdere landen gezamenlijk, zoals dat binnen de WTO gebeurt, dan dat er onderlinge afspraken gemaakt worden tussen twee landen in bilaterale verdragen. Bij wereldhandelsafspraken worden regels vastgelegd voor alle betrokken landen, terwijl bilaterale verdragen alleen gelden voor de betrokken partijen.

Beheer
WP Admin