AlgemeenAchtergrond

Lutz Jacobi: boeren moeten meer te zeggen krijgen over hun prijzen

“Zo hoog heeft bij de PvdA een vrouw uit Friesland nog nooit gestaan”, zegt Lutz Jacobi, vergenoegd met haar plaats 11 op de kandidatenlijst van de PvdA. “Een heel mooie plek.” Het is een grote sprong vanaf plaats 26 waarop de Friezin en boerendochter bij de vorige verkiezingen (in 2010) in de Tweede Kamer kwam. De partij waardeert kennelijk haar inzet én de durf om zich kandidaat te stellen als lijsttrekker, hoewel tevergeefs. “Het heeft niet in mijn nadeel gewerkt; het heeft me meer naamsbekendheid gegeven.”

Waarom zouden boeren op u moeten stemmen?

Lutz Jacobi, lachend: “Omdat ik Lutz Jacobi ben.” Dan ernstig: “Ik ben er voor álle boeren, maar vooral voor de boeren die mijn visie delen dat we nu moeten vechten voor duurzame en multifunctionele landbouw, biologische landbouw, het beter-levenkeurmerk, streekproducten, slow food. Daar knok ik voor en ik baal ervan dat boerenorganisaties zich daar te weinig voor inzetten. Het lijkt erop dat het alleen maar gaat om aantallen en volumes, maar daar kun je grote prijsrisico’s mee lopen. Nederlandse boeren moeten iets ernaast hebben om de risico’s af te dekken, bijvoorbeeld energieproductie, toerisme en dergelijke. Boeren moeten zelf meer over de prijsvorming te zeggen krijgen. De NMA werkt dat tegen. Daar wil ik een einde aan maken.”

 

Wanneer bezocht u voor het laatst een  agrarisch bedrijf?

“Pas nog. Eind juni was ik in Hellendoorn op drie bedrijven: een pluimveebedrijf, een geitenboer en een melkveehouder.”

 

Wat zijn de speerpunten van uw partij ?

“De gezinsbedrijven op de been houden is het allerbelangrijkste. Wij willen geen agrarische fabrieken, wij streven niet naar grote volumes en grootschaligheid. Nederlandse boeren kunnen zich beter richten op kwaliteitsproducten, voedselveiligheid, dierenwelzijn, het opwaarderen van afvalstoffen naar grondstoffen. Nederland kan dankzij zijn kennisvoorsprong daarin het verschil maken. De overheid moet daar een consistent beleid voor voeren. Die moet er aan meewerken dat die producten een hogere prijs krijgen en er een belasting komt op ingevoerde producten die niet aan die eisen voldoen.”

 

Waarop mogen wij u afrekenen?

“Op al mijn inzet om die speerpunten gerealiseerd te krijgen. We moeten met een multifunctionele landbouw boeren in een positie brengen die zich richt op kwaliteit, natuurwaarden, innovatie, lage kosten voor energie voor van afvalstoffen grondstoffen te maken. Daar mag je mij op afrekenen.”

 

Heeft u liever Rutte en Roemer als premier?

“Het gaat me niet om de persoon, ik wil een socialer Nederland.”

 

Wat eet u het liefst?

“Stampot boerenkool.”

 

Over het verkiezingsprogramma van de PvdA: daarin staat dat de EU moet bezuinigen en dat de landbouwsubsidies anders moeten worden ingezet. Betekent dat een einde aan de bestaande inkomenstoeslagen?

“Als zoiets in het programma staat wordt dat kennelijk meteen vertaald naar: die partij is niet van de boeren want die willen er minder geld aan besteden’. Waar wij tegen zijn is het rondpompen van geld. Wat Nederland niet meer aan Europa hoeft af te dragen kan ons land zelf inzetten, bijvoorbeeld aan de betaling voor natuurbeheer en groene en blauwe diensten. Daarmee kunnen we onze eigen koers varen. Dus niet meteen denken: dat is minder geld voor de boeren.”

 

Maar wat wil de PvdA nu met de inkomenstoeslagen?

“Die gaan toch al omlaag vanwege de herverdeling van het landbouwbudget over de lidstaten  en uiteindelijk moeten boeren op de markt hun eigen brood verdienen. Bovendien komen nu te veel toeslagen terecht bij de grote boeren en te weinig bij de kleine. De betalingen aan de boeren zijn wél een belangrijk element voor het in stand houden van de voedselzekerheid, voor het stimuleren van innovatie en het belonen van groene en blauwe diensten. Er moet dus een inspanning tegenover staan. Dat maakt die betalingen verdedigbaar. Boeren liggen  zelf ook liever niet aan de subsidiekraan.”

 

Het verkiezingsprogramma van uw partij vermeldt het afmaken van de EHS. Betekent dat terug naar de oorspronkelijke arealen, met inbegrip van de ecologische verbindingszones die Bleker heeft geschrapt?

“Ik vind het slecht en stom dat Bleker die verbindingszones kapot heeft geknipt. Wij willen dat ecologisch netwerk wel, want dat maakt de natuur in ons land meer robuust.”

 

Van wat Bleker heeft geschrapt maakt de PvdA dus toch weer natuur?

“De ecologische verbindingszones in ieder geval wel, al mogen die er ook later komen als het geld er nu even niet is. Verder zou ik graag met de mensen in de gebieden opnieuw rond de tafel willen gaan over de begrenzing, waarbij we elkaar niet meer te veel lastig moeten vallen met de vierkante metertjes. Het natuurbeleid kreeg veel kritiek omdat het teveel van boven af was opgelegd. We moeten stoppen met die irritante polarisatie.”

 

Hoe staat  het trouwens met de Wet Mooi Nederland die de PvdA samen met D66 en GL zal indienen?

“Het ontwerp voor deze wet voor natuur en landschap is vrijwel klaar. Onze kritiek op het beleid van Bleker is hierin verwerkt. We zullen het eind september aanbieden zodat een nieuw kabinet er meer aan de slag kan.

 

Wat wilt u na de verkiezingen als eerste regelen?

“Dat er een goede staatssecretaris of minister van landbouw komt. Mag ik daar een kritische opmerking aan toevoegen? Ik heb er weinig van gemerkt dat EZ en LNV nu één ministerie vormen. Ik zie nog heel veel schotten en een zwoegende minister en staatssecretaris die ieder te veel op hun bordje hebben. Ik merk weinig voordelen van de samenvoeging van de twee ministeries.”

 

In het geval u zelf voor landbouw de bewindspersoon zou worden, wat gaat u dan als eerste veranderen?

“Ik ben erg voor coöperaties. Die zou ik een grotere rol willen laten spelen. Met nieuwe coöperaties kunnen we boeren in een positie brengen dat ze meer zelf voor elkaar kunnen krijgen op de terreinen die ik al eerder noemde: duurzame landbouw, van afvalstoffen naar grondstoffen, het sterrensysteem voor dierenwelzijn, streekproducten, eigenlijk de hele plattelandseconomie. Met coöperaties kun je kleinschalige bedrijven versterken. Als bewindspersoon wil ik niet alleen praten met LTO maar juist ook met de mensen in de regio die zulke coöperaties willen vormen. Daar wil ik hard aan werken.”

Alles over de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie lees je in dit dossier!

Beheer
WP Admin