AlgemeenAchtergrond

Luid de kerkklok voor beter klimaatakkoord

Veel kerkelijke organisaties en ontwikkelingsorganisaties zijn van plan gehoor te geven aan de oproep van de Wereldraad van Kerken om in december de kerkklokken te luiden voor een rechtvaardig klimaatakkoord.

Dat heeft de Raad van Kerken laten weten. Wereldleiders komen op 13 december in de Deense hoofdstad Kopenhagen bijeen om te spreken over een nieuw klimaatverdrag. nder meer de Protestantse Kerk Nederland, ontwikkelingsorganisaties Cordaid, ICCO en Kerk in Actie en de rooms-katholieke bisschoppenconferentie roepen hun leden op mee te doen aan de decemberactie. V

Va klimaatklokken.nl kunnen kerken zich daarvoor aanmelden. Wel dringt de Raad van Kerken er op aan om bij de actie samen te werken met de gemeentes. Ook in Kopenhagen zullen de kerkklokken slaan.

Beheer
WP Admin