AlgemeenNieuws

LTO: oneerlijke handel melden

Den Haag – LTO Nederland roept agrarische ondernemers, producentengroepen en hun afzetorganisaties op om gevallen van oneerlijke handel te melden. Daarvan kan sprake zijn bij het eenzijdig opzeggen of onverwacht, tussentijds aanpassen van een leveringsovereenkomst.

Het op korte termijn afbreken van een langdurige leveringsovereenkomst kan ook een reden zijn. In de afgelopen jaren is het meermaals voorgekomen dat marktpartijen van leveranciers of afnemers een extra bedrag ‘afdwingen’ als bijdrage in een promotiecampagne of ter dekking van verliezen als gevolg van een prijzenslag, zonder dat daarover iets was opgenomen in de leveringsovereenkomst. Onlangs nog gebruikten supermarkten de prijzenslag als argument om een extra korting tot meerdere procenten bij leveranciers af te dwingen. Handelshuizen of supermarktketen kunnen ook melding maken als afspraken of contracten niet worden nagekomen.

Het nu lopende proefproject biedt ondernemers, telersverenigingen en coöperaties de handvatten om oneerlijke handelspraktijken aan de kaak te stellen. Namens meerdere partijen in de agrarische sector kan LTO Nederland desgewenst klachten bundelen. Op verzoek worden klachten anoniem behandeld. Aan de Europese proef, waar vanuit ons land bij is aangehaakt, kunnen alleen ondernemingen deelnemen die zich hebben ingeschreven. Dus zowel de indiener van de klacht als de aangesproken onderneming moeten beide geregistreerd zijn.

Op www.lto.nl/dossiers/Gedragscode-handelspraktijk staat informatie over de procedure. Uit een evaluatie volgend najaar moet blijken of deze aanpak werkt. De kans van slagen van de gedragscode wordt groter als meer ondernemingen zich aan de gedragscode binden.

Beheer
WP Admin