AlgemeenNieuws

LTO: Bewindslieden nemen veel te drastische antibiotica-maatregelen

Den Haag – Minister Schippers en staatssecretaris Bleker nemen veel te drastische maatregelen in het antibioticabeleid. Dat is de reactie van LTO Nederland op de brief die de bewindslieden afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurden. “Hun voorstellen zijn gebaseerd op twee incidenten uit het verleden en gaan voorbij aan de huidige praktijk van verantwoord en transparant gebruik”, stelt Toon van Hoof, portefeuillehouder Diergezondheid.

Schippers en Bleker kondigen in de brief extra maatregelen aan om zorgvuldig antibioticagebruik in de veehouderij te versterken. Onder meer door in principe te verbieden dat veehouders zelf antibiotica toedienen en in voorraad hebben. Aanleiding zijn twee rapporten van de NVWA over antibioticagebruik in de pluimvee- en kalverhouderij in 2010 en 2011. “De bewindslieden scheren echter alle veehouders over één kam” , aldus van Hoof, “in alles klinkt door dat veehouders niet verantwoord zouden omgaan met diergeneesmiddelen en dat klopt niet.”

Van Hoof is positief over de vrijstelling voor bedrijven die de zaken op orde hebben. “Extra maatregelen zijn overbodig omdat we dat al geregeld hebben in IKB-varkens, -pluimvee en -kalveren en in de kwaliteitssystemen voor de rundveehouderij. Eind van dit jaar kunnen we per sector harde cijfers presenteren over het gebruik van antibiotica.” Over de zogenoemde derde en vierde generatiemiddelen zegt Van Hoof dat “voorkomen van resistentie begint bij gezonde dieren, goed management en een goede relatie met de dierenarts. Laten we daarin investeren.”

Van Hoof heeft geen goed woord over voor veehouders die willens en wetens illegaal handelen. “Maar daarvoor een hele sector opzadelen met extra maatregelen gaat te ver.”

Beheer
WP Admin