RundveeAchtergrond

‘LTO, behoud het quotum toch’

LTO Nederland, en daarmee zijn leden, is vóór de afschaffing van het melkquotum. LTO is voor één grote, vrije markt in Europa. Maar is dat wel verstandig?

Wat zal er gebeuren als het quotum wegvalt? Dat is de grote vraag. De functie van het quotum zal worden overgenomen door andere beperkende productiemiddelen. Boeren in de verschillende landen gaan met elkaar concurreren. Iedereen zal zo veel mogelijk liters gaan melken, zodat de kostprijs wordt verdeeld over de melkplas.

Méér melken is een makkie

Willen wij in Oost-Duitsland meer liters melken, dan is dat voor de meeste bedrijven te realiseren.Vergunningen voor stallenbouw zijn gemakkelijker te verkrijgen dan in Nederland, en mestafzet is al helemaal geen probleem. Een mesttekort, dáár is hier eerder sprake van. En ook bij uitbreiding in hectares zijn wij hier in het voordeel.
In Nederland, daarentegen, is het voor de meeste bedrijven niet zo eenvoudig om te vergroten. Milieuvergunningen worden niet zo makkelijk verleend. Ook personeel is in Nederland een struikelblok. Goede werknemers zijn moeilijk te vinden en bijna onbetaalbaar.

Grond wordt bottleneck

Het belangrijkste productiemiddel is echter grond. En laat daar nu net een tekort aan zijn in Nederland. Grond is nodig voor het verbouwen van ruwvoer en voor het afzetten van de mest. Het geld dat jaren in quotum is geïnvesteerd, zal nu in grond worden gestoken. En dat terwijl de grondprijzen in Nederland nu al zo verschrikkelijk hoog zijn.

Oncollegiale boeren hopen op sanering

De sanering van de landbouw, waar oncollegiale boeren op zitten te wachten, zal hierdoor keihard doorgevoerd worden. Maar is Nederland dan, op Europees niveau gezien, niet het land dat de grootste problemen gaat krijgen? Nederland is een prachtig melkveeland, met een uitstekende bodemkwaliteit en een uniek klimaat. Maar alleen daarmee ga je het niet redden. Daarom vraag ik me af of het niet beter zou zijn als LTO en zijn leden tegen een quotumafschaffing zouden zijn?

Beheer
WP Admin