AkkerbouwAchtergrond

LTO: aardappelprijssysteem API is klaar voor testfase

De aardappelsector werkt aan een digitaal Aardappel Prijzen Informatiesysteem. Het API wordt opgezet door LTO-Akkerbouw, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) en de landbouwbeurzen Goes en Emmeloord.

Het initiatief is vorig jaar juni in gang gezet door LTO-Akkerbouw. Telers, handelaren en verwerkers kunnen op de API-site de prijs zien van verschillende partijen fritesaardappelen. De prijsinformatie wordt vooral gevoed vanuit de verwerkende industrie, omdat telers weinig transacties melden.

Volgens voorzitter Jaap Haanstra van LTO-Akkerbouw is het API-systeem technisch klaar. ”Het is de bedoeling het API twee jaar naast de landbouwbeurzen te laten draaien. Ik hoop dat we binnenkort gaan proef draaien.”

De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) heeft eerst meegepraat over het API maar is uit het overleg gestapt, zegt voorzitter Kees van Arendonk. ”Er is weinig draagvlak voor in de aardappelhandel. Een bezwaar is dat de prijsinformatie wordt aangeleverd door de kopers. Bovendien is er prijsinformatie beschikbaar via de landbouwbeurzen.”

De Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) doet vanaf het begin niet mee aan het API. Voorzitter Louis Beemsterboer wil niet dat collectieve middelen worden gebruikt om het te financieren. ”De VTA vindt dat prijsinformatie alleen beschikbaar moet zijn voor telers die er voor willen betalen.”

Beemsterboer vindt het ook een groot bezwaar dat de prijsinformatie van de industrie komt. ”Kopers en verkopers hebben tegengestelde belangen. Bij de landbouwbeurzen bepalen vertegenwoordigers van telers, handel en industrie de prijzen. Door ze samen een notering te laten bepalen, kun je er van uit gaan dat het meer marktconform is.”

Het API wordt volgens Beemsterboer geen concurrent van het PISA (Prijs Informatie Systeem Akkerbouw) van de VTA. ”De voeding is anders. Bij VTA melden telers hun transacties. Dat is voor boeren acceptabeler dan meldingen van de industrie. Bovendien doen buiten de Nederlandse industrie geen partijen mee zoals bijvoorbeeld de Nederlandse handel en de buitenlandse handel en industrie. Het kost telers geld als de markt afgaat op de prijsvorming vanuit de Nederlandse industrie alleen.”

Haanstra is het oneens met de NAO en de VTA. ”Ook telers kunnen melden aan het API. En alle meldingen worden nauwkeurig gecontroleerd. Als er wordt gesjoemeld volgen hoge boetes. Ik weet nog niet wanneer we proef draaien. Ik wil eerst het draagvlak verder verbreden. Maar de argumenten van de tegenstanders snijden geen hout.”

Beheer
WP Admin