AlgemeenAchtergrond

LLTB: Limburg bedreigt landbouw met ontgrinding

Limburgse boeren vrezen dat grootschalige ontgrin­ding langs de Maas en in Midden­Limburg ten koste zal gaan van landbouwgrond.

Dat stelt de Lim­burgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), nadat provinciebestuur­der Ger Driessen ontgrinding be­spreekbaar noemde. De bond noemt het onaccepta­bel dat vanwege het winnen van grind honderden en mogelijk zelfs duizenden hectare vruchtbare landbouwgrond verdwijnt zonder dat compenserende maatregelen zijn bekendgemaakt. De provin­cie noemt Linne en Neer in de ge­meente Maasgouw als toekomsti­ge ontgrindingsgebieden.

Het stoort LLTB dat Driessen wel oog heeft voor natuur, recrea­tie, wonen en hoogwaterbescher­ming. Driessen heeft laten weten­dat ontgrinding in alle gevallen samen moet gaan met een van deze functies. Tot nu toe hanteerde de provin­cie het uitgangspunt dat na de ontgrindingen bij Stevensweert en Ohé en Laak afscheid zou wor­den genomen van grootschalige grindwinning. Limburg is de lan­delijke leverancier van grind voor de bouw. In het verleden leidde grind­winning tot het ontstaan van de Maasplassen in Midden-Lim­burg.

Beheer
WP Admin