AlgemeenAchtergrond

Lintjes voor landbouwvertegenwoordigers

Den Haag – Wouter van der Weijden, directeur van het Centrum voor Landbouw en Milieu ( CLM) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van der Weijden kreeg de onderscheiding opgespeld door demissionair minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen.

Hij noemde Van der Weijden dé duurzaamheidsantenne van de Nederlandse landbouw. Van der Weijden kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de duurzame landbouw. Hij wordt gezien als de grondlegger van de geïntegreerde landbouw, waaronder agrarisch natuurbeheer.

Jos van der Sande van GGD Hart voor Brabant is bekroond tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet voor de strijd tegen Q-koorts. Hij kreeg hiervoor eerder de titel meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid in 2010.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deelde in totaal 146 koninklijke onderscheidingen uit. 29 mensen werden geridderd, de anderen werden Lid in de orde van Oranje Nassau. In totaal werden in Nederland 3429 Koninklijke onderscheidingen verleend, dat zijn er minder dan de 3776 in 2011.

J. Fluijt uit Zierikzee is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Fluijt is sinds 1957 vrijwillig en bestuurlijk actief verschillende organisaties op het terrein van de bijenhouderij. Hij was meer dan veertig jaar secretaris en bestuurslid van de Vereniging tot Bevordering van de Bijenhouderij in Nederland.

Professor Freek van der Sluijs kreeg vrijdag een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn rol die hij heeft gespeeld voor het verbeteren van het veterinaire onderwijs. Hij is daarnaast sinds 2002 lid van de Raad van Dieraangelegenheden.

Wim Verbraeken uit Naaldwijk kreeg een onderscheiding voor zijn bijdrage bij het op de politieke kaart zetten van de glastuinbouw. Hij organiseerde jarenlang werkbezoeken voor de politiek naar het Westland. Ook zet hij zich in voor LTO Noord Glaskracht. LTO Noord-bestuurder Wijnand van Bodegrave uit Weesp werd eveneens gedecoreerd. Riek Arts-Tacken uit Ysselsteyn kreeg een lintje voor onder meer haar werk voor de Raad voor Bedrijfsontwikkeling in de landbouw.

De Groningse gemeente Bedum decoreerde Johannes Peters als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Peters was van 1972 tot 1991 bestuurslid en voorzitter van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. Daarnaast was hij bestuurlijk actief bij de plattelandsjongeren, ‘Integratie Gemert’ voor varkenshouders en de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging in Oploo. Na zijn verhuizing naar het Noorden was hij tien jaar lid van de ruilverkavelingscommissie in Bedum.

Siert Wiersema kreeg een de versierselen als Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld voor zijn agrarische bestuurswerk bij onder nadere de NLTO en diens voorgangers NCTB en CBTB, en bij Friesland Dairy Foods.

 

Zie de bijlage Lintjesregen 2012 voor alle onderscheiden landbouwvertegenwoordigers »

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin