AlgemeenAchtergrond

Limburg stelt boeren schadeloos

Alle kosten verplaatsing uit EHS vergoed Maastricht – Limburgse boeren wier grond wordt omgezet in natuur, kunnen vanaf nu volledige schadeloosstelling tegemoet zien.

Het gaat om bedrijven die moeten verplaatsen vanuit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het provinciebestuur gaat dit instrument inzetten bij diverse integrale plattelandsprojecten.

De provinciale landbouworganisatie LLTB en de Provincie Limburg zien de volledige schadeloosstelling als het eerste resultaat van de eind vorig jaar ondertekende Verklaring van Roermond. Kern van deze verklaring is om voldoende productieruimte voor de agrarische sector te behouden en tegelijkertijd de natuur en het landschap in Limburg verder te ontwikkelen.

De provincie en de LLTB werken dit voorjaar de overige maatregelen uit de Verklaring van Roermond verder uit. Daarbij staan centraal het beginsel dat de afname van het productiepotentieel van de landbouw elders wordt gecompenseerd, het actualiseren, het herbegrenzen en versnellen van de aanleg van de EHS, het compenseren van natuur binnen de EHS, structuurmaatregelen voor verbetering van de landbouw en de inrichting van een Landschapsfonds om meer agrarisch natuurbeheer in de provincie mogelijk te maken.

Beheer
WP Admin