AkkerbouwOpinie

Liever weinig aanbieders

Met automatische ziektedetectie dient zich een volgende fase in de pootaardappelselectie aan.

Selectiewagens zijn flink veranderd sinds ruim 20 jaar geleden de eerste door de pootaardappelen reden. Die allereerste waren zelfbouwexemplaren op bromfietswielen, hadden harde stoelen en werden aangedreven door luidruchtige benzinemotoren.

Ze luidden echter een nieuwe fase in in de mechanisatie van de pootaardappelteelt. Niet langer ging de teelt gepaard met lange dagen turend door de aardappelen lopen. Het turen is gebleven, maar er kwam een eind aan het verplichte lopen met de zak op de rug. In natte gewassen met veel loof en ziek was dat geen pretje; hier en daar zelfs een sta-in-de-weg voor uitbreiding van de oppervlakte pootaardappelen.

Logisch dat de selectiewagen zijn weg vond naar pootgoedbedrijven. Ze zijn vrij eenvoudig te maken. Verschillende constructeurs hebben zich op de productie gestort. Het zijn er nog altijd tien.

Het comfort van de wagens is intussen sterk verbeterd, al kan het altijd stiller. Elektromotoren kunnen daarvoor zorgen. Maar gaan constructeurs daar snel genoeg mee aan de gang? Met de kleine aantallen die ze elk afzonderlijk maken, verdienen ze de ontwikkelkosten voor vernieuwing nauwelijks terug. Dit jaar wordt de productie geschat op 40 stuks, gemiddeld vier per aanbieder.

De vraag of voldoende research & development kan plaatsvinden, klemt des te meer nu zich een baanbrekende vernieuwing aandient. Onderzoeksinstituut PPO is met geautomatiseerde detectie van zieke planten zover gevorderd dat het daarmee volgend jaar een veldproef wil doen. Twee type camera’s herkennen afwijkende planten. Na de mechanisatie volgt nu de automatisering van het ziekzoeken. Voor een vlotte introductie van deze higtech-ontwikkeling in de boerenpraktijk is het goed als er geen tien aanbieders komen, maar hooguit twee. Als die intensief optrekken met onderzoekers, profiteert de pootgoedteler op korte termijn.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin