AlgemeenAchtergrond

Liever varkens- dan rundveemest

Met de bedrijfsgegevens van de dinsdag-opdracht als uitgangspunt laat het bemestingsplan zien dat mijn virtuele bedrijf van deze week nog 1.541 kg stikstof en 2.776 kg fosfaat aan kan voeren. Stikstof is hierbij de beperkende factor. In vleesvarkensdrijfmest zit 7 kg stikstof per ton. Er kan dus nog 1.541 / 7 = 220 ton vleesvarkensdrijfmest aangevoerd worden. In rundveedrijfmest zit 4,5 kg stikstof per ton. Er kan dus nog 1.541 / 4,5 = 342 ton rundveedrijfmest aangevoerd worden.

Voor de aanvoer van mest gaat mijn voorkeur uit naar varkensdrijfmest. Deze drijfmest is goed voor het land en heeft een homogenere samenstelling dan rundveedrijfmest. Omdat op mijn virtuele bedrijf grasland gebruikt wordt voor beweiding is rundveedrijfmest minder geschikt door het kaligehalte. Bij teveel kali is er kans op een vergiftiging bij de koeien. Daarnaast is de verhouding van varkensdrijfmest gunstiger dan de verhouding van rundveedrijfmest. Er mag per hectare 85 kg stikstof en 170 kg fosfaat worden afgevoerd. De optimale mestverhouding is 1 op 2. Uit berekeningen met Nutrinorm.nl blijkt dat de verhouding van vleesvarkensdrijfmest 1 op 0,6 is en die van rundveedrijfmest 1 op 0,4. Door te kiezen voor varkensdrijfmest is het mogelijk om, in verhouding, meer fosfaat op het land te krijgen. En dat is weer beter voor de gewassen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin