AlgemeenAchtergrond

LEI: maatschap verdient meer dan eenmanszaak

De inkomens per landbouwbedrijf zijn bij maat­schappen ongeveer drie keer zo hoog als bij eenmanszaken.

Dat blijkt uit cijfers van het land­bouweconomisch instituut LEI. Maatschappen anders dan man­vrouwmaatschappen haalden in 2007 gemiddeld 87.460 euro inko­men uit het bedrijf. Eenmansza­ken haalden 29.840 euro inkomen uit het bedrijf en man-vrouw­maatschappen 47.800 euro. In de meeste gevallen is het inkomen bestemd voor één gezin. Bij de overige maatschappen, waaron­der veel ouder-kind maatschap­pen, moet in 30 procent van de ge­vallen twee of drie huishoudens betaald worden.

Opvallend is dat de subsidies per bedrijf bij overige maatschap­pen ook bijna drie keer zo hoog zijn als bij eenmansbedrijven. In 2007 kreeg een eenmansbedrijf 13.320 euro subsidie, een man­vrouw maatschap 15.760 euro en de overige maatschappen 29.350 euro. De inkomsten van buiten het bedrijf zijn bij deze laatste ca­tegorie ook het hoogst: 20.130 euro. Bij eenmanszaken en man­vrouw maatschappen ligt dit on­geveer 4.000 euro lager. In 2007 telde de landbouw 58.550 bedrijven. Bijna de helft hiervan, 44 procent, zijn eenmanszaken.

Beheer
WP Admin