AlgemeenAchtergrond

LEI: inkomen akkerbouwer vrijwel gelijk

De inkomens in de akkerbouw zijn dit jaar ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. Toch investeren de akkerbouwers de helft minder dan in 2008.

Het gemiddelde akkerbouwinkomen over dit jaar komt op 44.000 euro. Dat is 1.000 euro minder dan in 2008, constateert onderzoeksinstituut LEI-WUR. “Het inkomen blijft ongeveer gelijk. De lagere prijzen van aardappelen, granen en suikerbieten worden gecompenseerd door hogere kilo-opbrengsten. Voor bedrijven met zetmeelaardappelen daalt het inkomen wel.”

Het LEI tekent er bij aan dat het akkerbouwseizoen pas halverwege is. “De inkomens in 2009 staan nog onder invloed van de prijsontwikkeling gedurende de rest van het afzetseizoen.”

De kosten vallen dit jaar gelijk uit ten opzichte van vorig jaar. De prijzen van meststoffen, uitgangsmateriaal en energie zijn afgenomen. De prijs van gewasbeschermingsmiddelen nam toe.

De granen en de consumptieaardappelen zullen dit jaar minder opbrengen dan vorig jaar, verwacht het LEI. “De uien en de suikerbieten moeten zorgen voor hogere financiële opbrengsten.”

De rentabiliteit komt op 90 procent. Dat is 1 procentpunt lager dan vorig jaar. Dat betekent dat de akkerbouwers tegenover 100 euro aan kosten 90 euro ontvangen. Hierbij rekent het LEI ook een vergoeding voor de eigen arbeid en het eigen vermogen. “Er zijn nauwelijks liquiditeitsproblemen bij akkerbouwers. Bij 80 procent van de bedrijven zijn de inkomsten groter dan de uitgaven.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin