AlgemeenAchtergrond

LEI: Fries gezinsbedrijf blijft bestaan

De Friese landbouw zal de komende jaren sterk krimpen, maar zal ook in 2020 nog een vitale tak zijn.

Het agrarisch bedrijf groeit, maar gezinsbedrijven blijven bestaan. Dat constateert landbouweconomisch instituut LEI in een toekomstverkenning voor de landbouw in Friesland. Het LEI voorspelt dat er in 2020 30 tot 40 procent minder boerenbedrijven zijn. De totale productie, vooral van melk, breidt echter uit door schaalvergroting. In de afgelopen tien jaar groeide het gemiddelde melkveebedrijf van 60 naar 90 koeien, de komende tien jaar zal dat verder stijgen tot 120 à 150 melkkoeien.

De akkerbouw in Friesland blijft naar verwachting redelijk stabiel, terwijl de glastuinbouw en pluimveesector in de provincie kunnen groeien. Het LEI verwacht dat de komende jaren in het teken staan van schaalvergroting en specialisatie. Er ontstaan, zeker in de melkveehouderij, een aantal zeer grote bedrijven. Ook gezinsbedrijven groeien verder.

Tegenover die schaalvergroting staat echter een groei van de verbredingsactiviteiten. Het LEI ziet vooral kansen voor energieproductie en zorg of kinderopvang, onder meer voor bedrijven die in hun productie beperkt worden. Grotere bedrijven richten zich vooral op agrarisch natuurbeheer.

Beheer
WP Admin