AlgemeenAchtergrond

Legpercentage bepaalt slachtmoment biologische leghen

Het legpercentage is de belangrijkste graadmeter voor de houder van biologische leghennen om te bepalen wanneer hij zijn dieren moet afstoten. Als dat percentage fors daalt moeten de biologische hennen naar de slachterij, omdat het saldo van de dieren dan fors daalt.

Beheer
WP Admin