Koeien in de weide bij een melkveehouderij aan de rand van een natuurgebied. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Landelijke beëindigingsregeling; dit zijn de voorwaarden

In het concept landelijke beëindigingsregeling(LBV) trekt het landbouwministerie € 270 miljoen uit voor de opkoop van melkveebedrijven, € 115 miljoen voor kippen- en kalkoenenbedrijven en € 115 miljoen voor varkensbedrijven.

In de conceptregelingen staat dat melkveebedrijven 95% van hun in 2021 benutte productierecht moeten inleveren, pluimvee- en varkensbedrijven moeten 80% van het productierecht laten doorhalen.

De vergoeding voor de verloren productiewaarde is afhankelijk van de leeftijd en de omvang van de stal. De vergoeding wordt gegeven per vierkante meter stal.

Bedrijven die de Meststoffenwet hebben overtreden, komen niet voor de regeling in aanmerking. Indien bedrijven ook grond willen verkopen, krijgen gemeenten, provincies en waterschappen het eerste recht van koop.

50 mol stikstof per jaar

Voor de regeling komen bedrijven in aanmerking met een stikstofdepositie (berekend op basis van Aerius) van 50 mol stikstof per jaar op een stikstofgevoelig natuurgebied.

Voor de conceptregeling gerichte aankoop nabij natuurgebieden is een bedrag van € 250 miljoen uitgetrokken, waarbij per provincie een maximaal uitkeringsbedrag is vastgesteld.

De provinciale bedragen tellen op tot € 184,8 miljoen. Daarnaast kan de minister nog een bedrag van bijna € 62 miljoen besteden.

Drempelwaardes

Om te kunnen deelnemen aan de regeling, moet een bedrijf de drempelwaarde voor een stikstofgevoelig natuurgebied overschrijden. Die drempelwaardes verschillen per natuurgebied.

Wie aan de regeling deelneemt, mag elders wel weer een bedrijf opzetten, maar het is niet toegestaan ander vee te houden dan waarvoor dierrechten (varkens, pluimvee of melkvee) nodig zijn. Daarvoor moeten dan wel de vereiste productierechten worden verworven.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Beste Han Riel . Over enkele jaren valt er niet veel meer te schrapen . De gemiddelde consument is dan blij dat hij of zij alles kan betalen . Kijk nu maar eens het is nog maar twee maanden oorlog en de kosten reizen nu al de pan uit omdat er minder aanvoer is van veel producten . De regering gooit met geld en vernietigd een hoop kapitaal wat nooit meer terug verdiend kan worden . Het effect is minder productie en minder geld omzet in de economie . Per saldo minder belasting inkomsten bij gelijk blijvend tarief . Dan kun je wel raden wat er gaat gebeuren . Meer belasting en heffingen betalen en de uitkeringen en toeslagen omlaag . En voedselbos is in mijn ogen meer recreatie dan levens onderhoud . En zal de bevolking drastisch moeten krimpen want anders is wie eerst komt heeft alles en de rest niets . Want dat bos is niet groot genoeg om voor alle voldoende voedsel te laten groeien . Boer is nu zo gek dat deze veel voor weinig geld produceert . Denk dat we met ze alle op de bodem van onze portemonnee zitten te schrapen om de overheid niet over de bodem van de schatkist te hoeven laten schrapen .En de voedingsbodem is gekweekt voor volgende conflict .

  2. Den Haag weet nu wat deze milieu regeling kost, maar wat het d schatkist op termijn gaat kosten is volgens mij kompleet onduidelijk en doet niet er zake. het Groene ideaal minder landbouwhuisdieren moet gerealiseerd worden ongeacht de pijn en kosten die het meebrengt. De Nederlander kan straks heerlijk in het voedselbos zijn kostje bijeen schrapen. Kostenloos uiteraard want het natuurbos van ons allemaal en de wolf.

Beheer
WP Admin