AlgemeenAchtergrond

Landbouwonderhandelaar WTO: landen niet doortastend

Een nieuw wereldhandelsverdrag lijkt na 10 jaar vruchteloos onderhandelen uiterst ver weg.

Volgens landbouwonderhandelaar David Walker, tevens WTO-ambassadeur namens Nieuw-Zeeland, ontbreekt de wil bij landen over harde zaken te spreken. De afgelopen twee weken hebben 38 delegaties volgens Walker intensief gesproken, maar uiteindelijk precies niets bereikt.

Het onderwerp: de basisovereenkomst over modaliteiten die landen in 2008 bereikten, maar welke door het mislukken van de finale onderhandelingsronde weer op de schop gaat. Modaliteiten zijn in feite formules die als basis worden gebruikt bij het omlaag brengen van landbouwsteun, het vergroten van importquota en schrappen of verlagen van invoertarieven. De WTO kent 153 lidstaten en onderscheidt vele duizenden productgroepen. Ieder land probeert voor een voor hen belangrijke productgroep een zo gunstig mogelijke formule te realiseren en indien mogelijk een uitzonderingspositie te claimen. Pas als de formules vastgesteld zijn, kan betekenisvol worden onderhandeld over concrete stappen. Hierbij geldt dat landen vaak voor invoertarieven andere werkelijke importplafonds en invoertarieven hanteren dan op papier. Wanneer ze dus akkoord gaan met een verlaging, betekent dat niet automatisch dat de invoer eenvoudiger wordt. Een ingewikkeld proces dus, maar Walker stelt er alle vertrouwen in te hebben dat in de komende weken alsnog progressie wordt geboekt. Rond de Pasen zou een deelakkoord kunnen zijn afgerond. Volgens een anonieme bron dichtbij de onderhandelingen lijkt een groot wereldhandelsakkoord nog binnen 2011 nu een onmogelijke zaak. Huiswerk van drie jaar geleden wordt schaamteloos ter discussie gesteld.

Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen. Een akkoord zou bilaterale akkoorden tussen de EU en het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur betekenisloos kunnen maken, wat ook geldt voor een akkoord tussen de VS en Zuid-Korea. Bovendien bevindt de wereldeconomie zich nog altijd in onrustig vaarwater, wat veel landen ertoe noopt de eigen markten te willen beschermen. Tenslotte staat het lidmaatschap van agrogrootmacht Rusland voor de deur. Rusland sloot overeenkomsten met de VS en de EU en lijkt alleen nog Georgië te moeten overtuigen. Rusland’s toetreding biedt kansen voor de agribusiness in de EU. Rusland geldt als grootste economie nog buiten de WTO, en het land frustreert met enige regelmaat de handel in groenten en fruit en verbood vorig jaar zelfs de export van granen. De Russische voorwaarden tot toetreding verschillen van die van andere landen maar maken Rusland in elk geval ondergeschikt aan een serie basishandelsregels. Rusland zal naar verwachting nog dit jaar toetreden, al heeft aartsvijand Georgië zoals alle WTO-lidstaten een vetorecht. China wilde na de toetreding op 11 december 2001 binnen WTO-onderhandelingen even niet bewegen omdat het naar eigen zeggen al door een recordaantal hoepels had moeten springen om toegelaten te worden. Een wereldhandelsakkoord is volgens Walker van belang omdat anders een wirwar aan bilaterale verdragen ontstaat, en dus een ongekend ongelijk speelveld. Voor Eurocommissaris Karel de Gucht was dit laatst officieel reden onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met Nieuw-Zeeland te weigeren. Het ongelijke speelveld werd daarmee manifest, want tegelijk onderhandelt Europa wel met Zuid-Amerikaanse landen over een verdrag.

Beheer
WP Admin