<!--noads-->

Grondprijzen criteria

Het Kadaster en Boerderij hebben per 1 januari 2014 de selectiecriteria gewijzigd voor de berekening van de gemiddelde prijs voor landbouwgrond. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 zijn de prijzen op Boerderij.nl aangepast.

In de berekening worden nu alle grondtransacties meegenomen met een grootte vanaf 0,25 hectare. In de methodiek worden van alle meegenomen transacties de bovenste en onderste 5 procent buiten beschouwing gelaten op volgorde van gemiddelde prijs. Dit om extremen uit te sluiten.

Naast prijzen van gras- en akkerbouwland publiceert Boerderij in samenspraak met het Kadaster nog een gemiddelde grondprijs, namelijk die van ‘alle grondtypen’. Eerder noteerde het Kadaster en Boerderij alleen prijzen van gras- en bouwland. Koopovereenkomsten met een combinatie van gras- en bouwland, of waar het onduidelijk was om welke grond het ging, vielen toen buiten de boot. In de nieuwe methode is er naast gras- en akkerbouwland dus een derde categorie toegevoegd. Hierin zitten alle transacties van gras- en akkerbouwland plus die waar het onduidelijk is om welk type grond het gaat.

Pachtprijzen criteria

Het betreft alleen de pachtvorm geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter. Pachtprijzen in euro’s per hectare. De gepubliceerde pachtprijzen zijn uitsluitend afkomstig van digitaal ingediende pachtcontracten bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voor de duidelijkheid: alle geliberaliseerde pachtcontracten voor zes jaar of korter, die op papier worden ingediend, staan niet in dit overzicht. De pachtprijzen worden op gemeenteniveau (kadastrale gemeente) vermeld waar het desbetreffende perceel ligt, inclusief ingangsdatum pachtovereenkomst en looptijd. Ligt een perceel in meerdere gemeenten dan staat datzelfde perceel bij elke gemeente vermeld. Voor de berekening van de gemiddelde pachtprijs worden pachtprijzen vanaf €50 per hectare en lager uitgesloten. Wel wordt zo’n pachtovereenkomst meegeteld bij aantal lopende pachtcontracten en nieuwe pachtcontracten in de afgelopen 6 maanden.

Voor de grondmarkt en overzicht pachtprijzen hanteert Boerderij de 66 CBS-Landbouwgebieden. Kijk op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek om te zien in welk gebied uw gemeente valt.