AlgemeenAchtergrond

‘Land van Saefthinge geen alternatief Hedwigepolder’

De verlaging van het Land van Saefthinge is geen haal­baar alternatief voor de ontpolde­ring van de Hedwigepolder.

Dat concluderen de Commissie Nij­pels en onderzoeksbureau Delta­res in een gezamenlijke notitie.

Minister Verburg heeft de noti­ti naar de Tweede Ka­mer gestuurd. Deltares en de Commissie Nijpels waren door de minister uitgenodigd nog eens te kijken naar het alternatief voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. ZLTO en de Stich­ting De Levende Delta pleitten voor verlaging van het Land van Saefthinge. In de nieuwe notitie staat dat verlaging van het Land van Saefthinge geen nieuwe na­tuur oplevert, maar de ene soort natuur inwisselt voor de andere. Ontpolderen van de Hedwigepol­der levert wel extra natuur op.

Het actiecomité Red Onze Pol­ders zegt dat de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws­Vlaanderen een verborgen agen­da heeft. Het actiecomité baseert zich op notulen van het Vlaams Parlement. Daaruit zou blijken dat het Vlaanderen juist om de Hedwigepolder te doen is,”omdat deze als natuurcompensatie kan dienen voor uitbreiding van de haven van Antwerpen. De ontpol­dering zou dan niet plaats moeten vinden voor natuurcompensatie voor de Westerschelde”, aldus het actiecomité.Uit de notulen blijkt volgens het actiecomité bovendien dat Vlaan­deren voor dit project 40 miljoen euro van de EU ontvangt als bij­drage voor de totale plankosten van 80 miljoen euro. Het was dus niet voor niets dat de commissie Nijpels op de Hedwigepolder uit­kwam, omdat Vlaanderen alleen voor deze polder wil betalen.”

Beheer
WP Admin