AlgemeenAchtergrond

Lage prijs kost paprikasector 180 miljoen

Paprikatelers verdienden dit seizoen circa 12 tot 15 euro per vierkante meter minder dan andere jaren.

Volgens de Rabobank komt dat neer op een totaal opbrengstverlies van naar schatting 180 miljoen euro.

Paprikatelers ruimen kassen aan het einde van het teleurstellende seizoen. De Rabobank schat op basis van de eigen klantgegevens dat de opbrengst oploopt tot 15 euro per vierkante meter. Vrijwel alle bedrijven zitten tussen deze grenzen, verwacht Cor Hendriks, sectormanager tuinbouw.

Het is de achterstand ten opzichte van de gemiddelde opbrengst over de jaren 2004 tot en met 2008. “Met een areaal van 1.200 hectare schat ik dat het totale opbrengstverlies uitkomt op 180 miljoen euro.” De laatste fase van het afzetseizoen was zo mogelijk nog slechter dan gemiddeld.

Bedrijven zijn niet in staat geweest de kosten met dezelfde snelheid te verlagen. “Alle bedrijven komen onder kostprijs uit. Een aantal bedrijven heeft de energiekosten weten terug te dringen, omdat ze vorig jaar niets hadden vastgelegd, maar de efficiëntiegraad van de bedrijven is al erg hoog. Het is lastig om arbeid nog efficiënter in te zetten.” Met name de zwaar gefinancierde bedrijven zitten met hoge vaste lasten.

Verschillen tussen bedrijven komen door moment van planten, maar ook door vakmanschap. Paprikatelers worden in vergelijking met andere glastuinders het hardst geconfronteerd met opbrengstverlies.

Beheer
WP Admin