AlgemeenAchtergrond

Lage melkprijs ook schuld melkfabriek

De melkprijscrisis is niet alleen de schuld van de handel.

De zuivelindustrie en de melkfabrieken zijn net zo zeer verantwoordelijk voor het feit dat de producten geen eerlijke melkprijs krijgen. Dat zegt Romuald Schaber, president van de European Milk Board (EMB).

“Iedereen die ervan uit gaat dat dumpprijzen kunnen worden voorkomen door de positie van melkfabrieken te verstevigen, heeft het verkeerd”, aldus Schaber. Hij deed zijn uitspraken in het kader van de hoorzitting die de zuivelwerkgroep in Brussel vandaag hield met handels- en consumentenvertegenwoordigers uit de zuivelsector.

Beheer
WP Admin