AkkerbouwAchtergrond

Laatgezaaide tarwepercelen nog zwart

De tarwepercelen die in december zijn gezaaid, kwamen de afgelopen week veelal nog zwart onder de sneeuw vandaan. Dit hoeft geen probleem te zijn.

Door de oplopende temperaturen verdwijnt de sneeuw snel van de tarwepercelen. Zeker op de laatgezaaide percelen (december) staat de tarwe nog niet boven. Door de kou heeft de tarwe zich niet of nauwelijks ontwikkeld. Toch hebben de gewassen niet stilgestaan. Een aantal iets eerder gezaaide percelen was zwart toen de eerste sneeuw viel in december en komt desondanks toch groen onder de sneeuw vandaan.

Voorlichters verwachten dit jaar geen grote problemen door een voldoende koudereductie en een goede gemiddelde kiemkracht van het zaad. Wat incidenteel problemen kan geven is dat een deel van het zaad verrot is of aangevreten. Op dit moment is het alleen lastig te bepalen hoe groot de gevolgen hiervan zijn. De tarwe staat immers nog niet boven. Afwachten luidt het devies. Over twee tot drie weken is pas zichtbaar hoeveel planten daadwerkelijk bovenkomen.

Inspecteer in het veld

Voorlichters adviseren telers om zodra de sneeuw is weggesmolten en de kavel begaanbaar is de tarwe te inspecteren. Kijk daarbij of de korrels gekiemd zijn en hoever de ontwikkeling is. Bij gekiemd zaad is de verwachting dat bij de huidige temperaturen de tarwe zich alsnog snel ontwikkelt en binnen twee weken boven staat.

Pas overzaaien bij minder dan 100 planten

Tarwe heeft van nature een groot compenserend vermogen. Bij een dunne stand stoelt een gewas verder uit dan bij een dichte stand. Daarom is niet alleen de hoeveelheid planten van belang, maar ook de verdeling over het veld. Tel zodra de tarwe bovenstaat het aantal planten om de stand te beoordelen.

Het is niet snel rendabel om over te zaaien. Over het algemeen wordt, afhankelijk van de verdeling, een grens aangehouden van 100 planten per m2. Normaliter is het streven 200 tot 250 planten per m2. Komt een gewas onder de grens van 100 planten, dan is het te overwegen om over te zaaien.

Niet overzaaien met zomergerst

Wintertarwe kan in februari niet meer gezaaid worden. Tot 1 april kan wel nog worden overgezaaid met een zomergraan. Mocht u daartoe besluiten, kies dan voor zomertarwe. Een deel van het tarwezaad kiemt alsnog en dan groeit er een klein percentage tarwe tussen de gerst.

Beheer
WP Admin