AkkerbouwNieuws

Kwaliteitsplan moet bodemvruchtbaarheid behouden

Nijkerk – Er moet een integraal Bodemkwaliteitsplan komen om in de toekomst de bodemvruchtbaarheid te behouden. Daarvoor pleitte PPO onderzoeker Leendert Molendijk tijdens een bijeenkomst van het Masterplan Mineralenmanagement (MMM).

De organischestofvoorziening in de akkerbouw is één van de belangrijkste knelpunten bij het in stand houden van de bodemkwaliteit, bleek tijdens de bijeenkomst. Gezien de complexiteit van de bodemgezondheid, waarin organische stof maar één van de onderdelen is, pleit Molendijk voor het ontwikkelen van een bodemkwaliteitsplan waarin alle factoren die invloed hebben op de bodemgezondheid meegenomen worden. De bouwstenen voor een integraal bodemkwaliteitsplan zijn aanwezig. Het is alleen een kwestie van koppelen en interpreteren van gegevens.

Een bodemkwaliteitsplan geeft een teler handvatten om de bodemkwaliteit te verbeteren en bemesting en gewasbescherming doelmatig in te zetten. Bovendien geeft zo’n plan inzicht over de geschiktheid van percelen voor een bepaald teeltdoel, dat voorkomt verrassingen tijdens teelt of oogst. Het idee is om tot een programma te komen dat, net als Nemadecide voor aaltjes doet, effecten van alle handelingen die effect hebben op de bodemgezondheid binnen het hele bouwplan doorrekent.

Beheer
WP Admin