AkkerbouwAchtergrond

Kwakzalverij in de akkerbouw? (2)

Akkerbouwers zijn best geïnteresseerd in alternatieve middeltjes voor gewassen, ook als de werking niet bewezen is. Maar die middelen moeten niet een zweverig ‘geurtje’ hebben.

Mijn vorige weblog over het groeiende aanbod van (additieve) meststoffen en bodemverbeteraars heeft wel wat discussie losgemaakt. Ook buiten Boerderij.nl om. Hieruit valt op te maken dat akkerbouwers geïnteresseerd zijn in deze middelen. Maar ze moeten niet een te ‘biologisch’ of te ‘natuurlijk’ imago hebben.

Oerwoud van goed en fout

Vooral in de toepassing van sporenelementen lijkt onder telers interesse te zijn. Mits ze goed werken. En daar ligt nu net het punt dat ik wil maken. Want wie bepaalt wanneer een middel goed werkt? Terwijl gewasbeschermingsmiddelen uitentreuren getest, gecontroleerd en doorgemeten worden, lijkt de introductiedrempel van meststoffen veel lager te liggen. Producten die hun beloften wél waarmaken, gaan hierdoor gemakkelijk ten onder in het oerwoud aan meststoffen.

Onafhankelijk overzicht

Want in zo’n oerwoud is het overzicht snel verdwenen. De heer Brink uit Nunspeet stelt in een reactie dat nieuwe producten voor introductie drie à vier jaar onafhankelijk onderzocht moeten worden. Misschien helemaal niet zo’n gek idee. Laat de PPO’s en SPNA’s in Nederland maar uitzoeken welk middel werkt en welke niet, en voor welke gewassen en grondsoorten dat geldt. Uiteraard gefinancierd door de producenten. Of mag hier ook nog geld uit de sector in gestoken worden?

Testverslagen?

Helaas is het lastig om op internet snel onafhankelijke productvergelijkingen of proefresultaten te vinden. In een reactie wees PRP Technologies mij op de site waar informatie staat over PRP Sol. Dat is een van de nieuwe middelen waar ik in mijn vorige weblog aan refereerde. Op hun eigen site is uitgebreid te lezen over de werking en het testen van het product. Vooral in het buitenland is hier veel ervaring mee opgedaan. De site ziet er degelijk uit. Helaas kan ik zo snel geen onafhankelijke testrapporten vinden. Maar als het goed is, wordt ik hierover binnenkort persoonlijk bijgepraat. Ik houd u op de hoogte.

Inzicht via internet

Mocht u ondertussen online interessante sites vinden waar dergelijke producten vergeleken worden, plaats de link dan bij de reacties. Een paar sites waar veel over het bodemleven en bodembeheer te vinden is, zijn bijvoorbeeld www.spade.nl en www.bodemacademie.nl. Ook hier wordt het belang van een goed bodemleven benadrukt. Maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld bacteriepreparaten en micro-organismen, met het ‘bio-stempel’, in de opinie slechter lijken te scoren dan bijvoorbeeld de hardcore sporenelementen? Komt dat doordat akkerbouwers het idee hebben dat ze door het verhakselen van stro, het toepassen van organische mest en het zaaien van groenbemesters nog meer aan hun bodem doen?

Beheer
WP Admin