AlgemeenNieuws

Kunstmest en energie uit rioolslib Apeldoorn

Apeldoorn – Waterschap Vallei en Veluwe gaat op de rioolwaterzuivering in Apeldoorn jaarlijks 900 ton kunstmest op basis van fosfaat produceren.

Ook gaat de hoeveelheid energie uit biogas fors omhoog. “Poep en plas zijn het nieuwe goud”, aldus dijkgraaf Tanja Kip.

Het werk aan de productie is inmiddels begonnen door aannemerscombinatie GMB/Imtech.  Het waterschap verwacht de ‘verduurzaamde’ zuiveringsinstallatie in september 2014 op te leveren. De investering bedraagt volgens begroting ruim 7 miljoen euro, maar zal volgens Klip zichzelf weer terugverdienen.

Door de investering “blijft de regio Apeldoorn een koploper in Nederland,” aldus Klip, en .”houden we de zuivering van afvalwater betaalbaar voor burgers en bedrijven”. Na afronding van het werk zal de zuiveringsinstallatie beter en meer slib kunnen verwerken door de toepassing van onder meer Thermische Druk Hydrolyse. Het slib valt in kleinere deeltjes uiteen en kan zo beter kan worden vergist.

Het biogas dat vrijkomt wordt door warmtekrachtkoppeling omgezet in energie. Van deze energie draait de installatie al langere tijd en er blijft – sinds 2010 – ook energie over. Het overschot zal ruim verdubbelen. De hoeveelheid biogas neemt toe van 1,5 miljoen kuub methaangas naar ruim 3,2 miljoen kuub met gevolgen voor de energieproductie. Straks worden circa 3000 huishoudens van elektra voorzien.

Ook zal het waterschap fosfaat uit het slib verwijderen. Het waterschap gaat dit omzetten in ruim 900 ton kunstmest per jaar. Fosfaat is een eindige en niet te vervangen grondstof. Daarom vindt Waterschap Vallei en Veluwe het noodzakelijk om fosfaat terug te winnen uit poep, plas en ander organisch slib.

Verder is het waterschap in Apeldoorn van plan tankwagens te laten rijden op eigen geproduceerd vloeibaar biogas, oftewel Bio-LNG. Met de tankwagens wordt extern slib afkomstig uit bijvoorbeeld de voedselindustrie naar de rioolwaterzuivering gebracht.

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin