AlgemeenAchtergrond

‘Kritisch kijken kostprijs aardbeienteelt’

Aardbeientelers moeten goed weten hoe hun kostprijs is opgebouwd en waar ze kunnen besparen.

Een groeiend areaal en toenemende inkoopconcentratie van supermarkten dwingen telers ertoe kritisch naar hun kostprijs te kijken. Dat zei Johan Nooren, adviseur van DLV Plant vandaag tijdens de Aardbeiendag in Nuland. “De productprijs zal verder onder druk komen te staan.”

Nooren toonde aan de hand van enkele berekeningen aan dat de totale kosten van de productie in veel gevallen hoger uitvallen dan de opbrengst. Hij vergeleek de kosten van een verlate vollegrondsteelt, stellingteelt en doorteelt glas. Uit de voorbeelden blijkt dat de kostprijs per kilo gemiddeld 15 cent hoger ligt dan de opbrengstprijs. De verschillen tussen de vollegronds- en stellingteelt zijn wat rendement betreft klein, liet Nooren zien. Dat vooral uitbreiding plaatsvindt in de stellingteelt verklaarde hij door groter uitvalsrisico in de vollegrond door ziektes. Bovendien is arbeid in de stellingenteelt beter te spreiden.

Nooren stelde vast dat arbeid de grootste kostenpost is en dat daar ruimte ligt voor besparingen door de arbeidsprestatie te verhogen; dus de opbrengst te verhogen. Als voorbeeld noemde hij het gebruiken van andere planten of rassen die grovere en betere vruchten dragen. Ook een doorteelt of teelt op ruggen kunnen de productie verhogen. Verder kunnen de plukprestatie beter worden bekeken om in te kunnen grijpen als die prestatie onvoldoende is.

In de glasteelt zijn het ook de vaste kosten voor grond en kassen die meewegen in de kostprijs. Zij krijgen tevens het advies te besparen op energiekosten door gezamenlijk gas in te kopen en goed te kijken naar de kosten voor gastransport in plaats van alleen te kijken naar de kale gasprijs. “Transportkosten verschillen onderling nogal”, aldus Nooren.

Door dergelijke aanpassingen in voorbeeldteelten te doen, kan de opbrengst per vierkante meter stijgen met 10 tot 15 procent, waardoor de kostprijs lager uitkomt dan de opbrengstprijs, zo rekende Nooren voor.

Beheer
WP Admin