AlgemeenAchtergrond

Kritiek OR op sluiting praktijkcentra

De berekeningen over de verwachte verliezen van de praktijkcentra van Wageningen Livestock Research zijn 900.000 tot 1,3 miljoen euro te hoog.

De ondernemingsraad (OR) van de Animal Sciences Group zegt dit in reactie op plannen om zes van de negen proefbedrijven te sluiten. ”De urgentie om te reorganiseren is veel kleiner dan wordt gesteld”, aldus de vertegenwoordiging van het personeel.

De Raad van Bestuur gaat er volgens de OR ten onrechte vanuit dat Wageningen UR geschonken bedrijven met eigen geld heeft gefinancierd. En als een proefbedrijf of delen daarvan wel met WUR-gelden zijn gefinancierd, moeten de rekensommen gebaseerd zijn op marktconforme berekeningen, zowel bij de manier van calculeren als wat betreft de duur van de afschrijvingstermijn. De OR stelt dat de proefbedrijven niet of nauwelijks verlies hoeven te maken.

De OR is overvallen door het plan om de Waiboerhoeve van de hand te doen en het melkveeonderzoek in Goutum onder te brengen.
ASG-directeur Martin Scholten zegt in een reactie dat de plannen voor het afstoten van de praktijkcentra niet uit financiële motieven zijn gemaakt. ”Dat de huisvesting is gesubsidieerd, betekent niet dat de kosten niet volgens normale rekenregels hoeven worden toegepast”, aldus Schouten.

Beheer
WP Admin