AkkerbouwAchtergrond

Kritiek op termijnmarkt onterecht

Jan Douma, voorzitter van beursvereniging LNCN, stelde vorige week dat de lage cash settlementprijs nadelig is voor telers. Die stelling is niet terecht blijkt na een analyse.

Jan Douma, voorzitter van beursvereniging LNCN, stelde op de Themadag Aardappelen in Dronten dat Belgapom structureel laag noteert. Hierin heeft hij gelijk. Belgapom noteert lager omdat dit een Bintje 35 mm opw.-notering is. De Belgapom-prijs telt samen met de PCA/Fiwap-prijs (met correctie van €0,60) voor 25 procent mee in de Eurex European Processing Potato Index (EEPPI). De lage Belgapom-prijs heeft dus een negatief effect op de cash settlementprijs op de termijnmarkt in Frankfurt. Maar dit is niet nadelig voor Nederlandse telers die handelen op de termijnmarkt.

Termijnmarkt is Europees

Het aardappeltermijncontract is geen Nederlands contract. De termijnmarkt is een afspiegeling van de Noordwest-Europese markt. Het is een mix van fritesaardappelen geteeld in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. De termijnmarkt geeft ook geen representatief beeld van bijvoorbeeld de Innovator-prijs. Voor de bepaling van de prijs op de termijnmarkt gebruikt men een mandje van meerdere rassen, ondermeer Bintje, Innovator en Agria.

Eurex European Processing Potato Index

Om voor al deze aardappelen een representatieve prijs te bepalen, is de Eurex European Processing Potato Index in het leven geroepen. Volgens een vooraf vastgestelde methodiek wordt een prijs vastgesteld die representatief is voor de aardappelprijs van alle rassen in het gehele handelsgebied. Daarom worden de noteringen van Rotterdam, Belgapom en PCA/Fiwap (België), AMI (Duitsland) en SNM (Frankrijk) gemiddeld. Het kan dus best zo zijn dat de Nederlandse telers op de fysieke Nederlandse markt een hogere prijs krijgen voor hun Innovators dan de actuele EEPPI.

Geen financieel nadeel

Hiervan hebben de Nederlandse telers echter geen financieel nadeel. Het gaat uiteindelijk enkel om het verschil in verkoop- en aankoopprijs bij sluiten van de positie op de termijnmarkt. Stel, een teler verkoopt in november voor €10 per 100 kilo zijn aardappelen op de termijnmarkt. Als in april de termijnmarkt afloopt, wordt zijn positie tegen de EEPPI-prijs gesloten. Stel dit is €8. Dan heeft hij een winst van €2 gemaakt. Ook al is de EEPPI structureel laag, het verschil bij verkoop en aankoop van het contract blijft €2 per 100 kg. Want in november had de lage EEPPI ook een negatieve invloed op de termijnmarktprijs.

Voor Innovator wel degelijk hogere prijs

Als de teler vervolgens zijn aardappelen fysiek verkoopt, ontvangt hij een representatieve prijs voor het betreffende ras in zijn eigen handelsgebied. Als hij daarbij de winst of verlies op de termijnmarkt optelt weet hij hoeveel hij totaal voor zijn aardappelen krijgt. Nederlandse telers krijgen dus wel degelijk een hogere prijs voor hun Innovators dan de Belgische telers voor Bintjes.

Bekijk de meest actuele Eurex European Processing Potato Index »

Lees hoe de Eurex European Processing Potato Index wordt vastgesteld »

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin