AlgemeenAchtergrond

Krachttermen

De aanleg van nieuwe natuur op gronden die geschikt zijn voor landbouwproductie is een misdaad tegen de mensenrechten.

Zo scherp stelt het NAJK het. “Goede landbouwgrond is van groot belang om in deze stijgende vraag naar voedsel te voorzien en daar moeten we dus zorgvuldig mee omspringen. Het onbruikbaar maken van hoogwaardig productieve landbouwgrond is ongepast”, aldus het NAJK.

Het NAJK zegt dit in reactie op uitspraken van Jean Ziegler, die het telen van gewassen voor biobrandstoffen op gronden die geschikt zijn voor voedselproductie ook een misdaad tegen de menselijkheid noemt.

De Stichting Natuurmonumenten meldt toevallig op dezelfde dag 100.000 hectare natuurgrond in beheer te hebben. Natuurmonumenten wijst de oproep dat er geen landbouwgrond meer omgezet moet worden in natuur af: in Nederland is dit marginaal. Maar inmiddels is het areaal natuur van de organisatie groter dan het areaal suikerbieten of bijna twee keer zoveel als de oppervlakte zetmeelaardappelen.

Natuurbeheer in Nederland is dus echt niet in de marge, al zijn voor Nederlandse begrippen deze gronden lang niet altijd geschikt als landbouwgrond. Wanneer wereldwijd wordt gekeken, dan is het mogelijk een ander verhaal. Het NAJK maakt zich terecht zorgen. Maar door dergelijke krachttermen in te zetten, trekken ze de situatie wel uit zijn verband.

Beheer
WP Admin