AkkerbouwAchtergrond

Kostprijs is vaak mirakel

Een nieuwe trekker is natuurlijk mooi. Maar wat kost die nu eigenlijk per hectare?

Nieuwe trekkers en machines. Die vindt bijna elke akkerbouwer mooi. Boerderij komt regelmatig bij akkerbouwers over de vloer. Niet zelden staat op het erf of in de schuur een nieuwe trekker of machine te blinken. Overmechanisatie is een begrip waar menig teler vaak doof voor is. Het komt regelmatig voor dat een akkerbouwer met een bedrijf van 60 hectare een machinepark heeft dat op 100 hectare niet rendabel is te maken. Op de vraag of hij weet hoe hoog zijn machinekosten zijn, blijft hij meestal het antwoord schuldig.
Hoe anders is dat bij loonwerkers en varkenshouders. Vrijwel alle loonwerkers maken gebruik van standaardboekhoudprogramma’s als Agro IT. Reparaties en onderdelen worden daarin op machines geboekt. Circa de helft van de loonwerkers houdt het dieselverbruik bij. Ook inkomsten als verhuur worden aan specifieke machines toegekent. Zodoende weet hij precies of een machine wel of niet rendeert. Zo ontdekte een loonwerker in Zuid-Nederland dat zijn eerste combine winstgevend draaide, maar dat die winst te laag was om het verlies van de tweede (reserve)combine op het bedrijf te dekken. Hij ruilde de twee in voor één grotere die efficiënter is in te zetten.
Varkenshouders zijn helemaal rekenaars. Zij weten vaak tot op de komma nauwkeurig hoeveel de opfok van een big tot varken kost. Is de voerconversie (gram gegeten voer per groei lichaamsgewicht) te hoog, dan zoekt hij een oplossing om dit kengetal te verbeteren.
Kom daar bij een akkerbouwer eens om. Nieuwe grote trekkers zijn mooi, maar een trekker heb je niet voor de mooiigheid. Die is er om inkomen te genereren. De administratie behoort niet tot de leukste klusjes, maar zijn vaak wel erg zinvol. Dat bevestigt bijvoorbeeld Andy Ward, een Britse akkerbouwer die nauwgezet alle kosten bijhoudt (zie Boerderij/Editie Akkerbouw nr. 39, reportage op pag. E6). Wie de kostprijs kent, weet of hij rendabel boert. Dus ook of hij die mooie trekker wel of niet kan aanschaffen.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Beheer
WP Admin