AlgemeenAchtergrond

Kortetermijnbeleid hindert innovatie

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen decennia geprobeerd met een groot aantal elkaar opvolgende (subsidie)regelingen innovaties in duurzaam bouwen te bevorderen.

Maar dit “knipperlichtbeleid” is niet bevorderlijk voor innovatie. Dat is een van de conclusies uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Centraal Planbureau over duurzaam bouwen. Gebouwen en woningen zijn verantwoordelijk voor eenderde van alle CO2-uitstoot in Nederland. Nieuwe technologieën om duurzaam te bouwen zijn daarom belangrijk om de uitstoot terug te dringen. Te denken valt aan energiebesparende verlichting, hoogrendementsketels, of zonne-energie.

Als het gaat om innovaties op die gebieden, presteert Nederland redelijk vooral dankzij Philips, stellen de opstellers van het rapport. Landen als Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden zijn succesvoller omdat zij een consistenter beleid voeren.

Beheer
WP Admin