AkkerbouwAchtergrond

Korte tarwe ligt plat

In het hele land liggen percelen wintertarwe plat. De stengels knikken niet, maar de planten vallen met wortel en al om.

Hoewel het stro overal kort bleef, liggen in het hele land percelen wintertarwe plat. Daarbij vallen de planten met wortel en al om. Volgens middelenspecialist Bert Westhoff van BASF zijn het vooral laatgezaaide percelen die omvallen. Deze tarwe heeft in de koude winter weinig wortels gevormd, later in het seizoen bleef de wortelontwikkeling achter bij de bovengrondse groei. De mooie structuur van de grond biedt de wortels weinig houvast, zodat de planten door regen en wind snel omgaan.

Percelen die met groeiregulatoren behandeld zijn, gaan minder snel om. Volgens middelenexperts hebben groeiregulatoren niet alleen invloed op de lengte en de stevigheid van het gewas, maar hebben ze ook een positieve invloed op de wortelontwikkeling.

Foto: Jannes Wiersema

Beheer
WP Admin