AlgemeenAchtergrond

Koopman niet beste adviseur

KWS verwerpt Rassenlijst snijmais. Boer moet kritisch zijn op commercieel adviseur.

Twee weken geleden zat in het Belgische Waasmunster de Nederlandse en Belgische landbouwpers bijeen om te horen wat KWS Benelux van het snijmaisrassenonderzoek in Nederland vindt. Tegen de achtergrond van het beschikbaar komen van de Aanbevelende Rassenlijst 2010 wilde KWS nog maar eens duidelijk gezegd hebben hoezeer in zijn ogen de totstandkoming van die lijst grote onvolkomenheden vertoont. En dat doordat snijmaistelers weinig hebben aan de cijfers over de potentie van de gepresenteerde rassen.

In de ogen van KWS deugt de lijst eigenlijk alleen maar als het om de droog geoogste korrelmais gaat. Voor de keuze van het juiste snijmaisras zou de boer er niets aan hebben. Kortgezegd is de oogstmethodiek verkeerd (ontoelaatbare verschillen in oogsttijdstip van proefvelden) en sluit de bepaling van de verteerbaarheid in laboratoria niet aan bij wat er in het maagdarmkanaal van de koe gebeurt. Tot overmaat van ramp, aldus KWS, hangen de mate van verteerbaarheid en de verschillen tussen rassen ook af van welk laboratorium de verteerbaarheidsbepaling uitvoert.

Dat de grootste speler in de Benelux nu de Aanbevelende Rassenlijst voor mais onderuit haalt, is opmerkelijk. Om twee redenen. De belangrijkste is dat KWS niet tegelijk nadrukkelijk formeel afstand neemt van het breedgedragen, wetenschappelijke protocol volgens welk het rassenonderzoek plaatsvindt.

Ook opmerkelijk is het moment waarop KWS breed naar buiten treedt met kritiek op de methodiek van de snijmaislijst. KWS heeft enkele uitstekende korrelmaisrassen op de lijst staan. Maar juist in de snijmaiswaardering komen KWS-rassen door de mindere verteerbaarheid van blad en stengel minder goed uit de bus.

Voor maistelers blijft het opletten geblazen. Ze worden de komende maanden intensief benaderd door kweekbedrijven die én veel kennis hebben van mais én een duidelijke winstdoelstelling.

Beheer
WP Admin