AlgemeenAchtergrond

Konijnenvoedsters hebben stro nodig

Konijnenvoedsters hebben tijdens hun dracht en lactatie-periode vooral behoefte aan stro. Zij eten ook luzernebrok en -gras, maar minder dan stro. De voedsters hebben ten aanzien van luzerne een grotere voorkeur voor brok dan voor gras.

Beheer
WP Admin