AlgemeenAchtergrond

Koepel DPA: oordeel afzetbundeling nabij

De gesprekken tussen telersverenigingen over bundeling van hun afzet gaan een beslissende fase in.

Volgens Hans van Es, directeur van de koepel van afzetorganisaties DPA, komt snel duidelijkheid over de haalbaarheid. Een ommezwaai naar een gezamenlijk veilmodel noemt hij voorbarig.

Volgens Van Es moet snel duidelijkheid komen over de haalbaarheid van de associaties van producentenorganisaties (APO’s). De telersverenigingen in de APO-paprika en APO-komkommer zullen snel de knoop doorhakken, verwacht Van Es. “Binnnen een tot twee weken valt een besluit.” De koepeldirecteur ziet APO’s wel zitten voor promotie en kwaliteit, maar niet direct voor gezamenlijke afzet. Onder druk van de telers is de haalbaarheid onderzocht en zijn plannen opgesteld, maar de ontwikkeling is complex en moeizaam en er lijkt verdeeldheid.

Met de steun van komkommercollectief K8 voor plannen die opgaan voor collectief online veilen is dat nog niet door de afzetorganisaties gesteund, stelt Van Es. “De mensen in K8 vertegenwoordigen de telersverenigingen niet. Dat is particulier initiatief van telers. In het APO-bestuur is dit nog niet eens besproken. Het lijkt me dan ook wat voorbarig.”

De betroffen telersverenigingen Coforta (The Greenery), BGB en Verdirect.nl willen niet reageren op de veilstrategie van K8.
Volgens Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht, kan een veilstrategie ook tot de gewenste samenwerking leiden. “Het is aan de telersverenigingen om te beslissen of dat gebeurt via een APO of veiling.” Eerder sprak Van Ruiten zich duidelijk uit voor APO-vorming in Nederland.

Beheer
WP Admin