AlgemeenAchtergrond

KoeKompas beter dan Periodiek Bedrijfs Bezoek

Het KoeKompas geeft meer informatie dan het wettelijk verplichte Periodiek Bedrijfs Bezoek (PBB) in Nederland.

Dat meldt Cono Kaasmakers. De coöperatie nodigt al haar leden uit het instrument samen met de hun dierenarts te testen.

Het KoeKompas zou de PBB volgens Cono in de toekomst mogelijk kunnen vervangen omdat het veel verder gaat dan het PBB. In 2010 wil de onderneming kijken of het systeem daadwerkelijk het PBB kan vervangen. Het Koe-Kompas beoordeelt het melkveebedrijf op zes punten: melken, voeder en water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutine en de mate waarin dierziekten voorkomen. Cono is de enige onderneming die sinds enkele jaren het KoeKompas gebruikt. De kracht van het systeem schuilt volgens Cono in het preventieve karakter.

Beheer
WP Admin