Chemisch bestrijden van knolcyperus is erg moeilijk. Elektrofysische vernietiging werkt, maar vraagt meerdere behandelingen. - Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

Knolcyperus rukt op in Nederland

Officieel vastgelegde besmettingen van knolcyperus lijken het topje van de ijsberg.

Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat op steeds meer plekken in Nederland de kop opsteekt. Op plekken waar het onkruid staat, geldt een teeltverbod voor alle akkerbouwgewassen. Globaal is het areaal met een teeltverbod in 10 jaar tijd gestegen van zo’n 350 naar zo’n 750 hectare.

Dat kwam naar voren op een mini-symposium over knolcyperus in Oosterwolde (Fr.), georganiseerd door BO akkerbouw en Van Hall Larenstein. De 750 hectare met een besmetverklaring is volgens ingewijden nog maar het topje van de ijsberg. Schattingen van het areaal waarop knolcyperus voorkomt lopen op tot wel het 20-voudige, ofwel 15.000 hectare in Nederland.

Knolcyperus is waarschijnlijk in de jaren 70 van de vorige eeuw geïntroduceerd in Nederland. De pitjes zijn meegekomen met gladiolenkralen. In de jaren 80 is knolcyperus in Nederland vastgesteld, vooral op percelen waar gladiolen hebben gestaan.

Knolletjes zeker 20 jaar levensvatbaar

Knolcyperus groeit uit oliehoudende knolletjes die zeker 20 jaar levensvatbaar blijven. Bovendien kan het onkruid zich zeer snel vermeerderen. Eén pit kan in een jaar wel 200 nieuwe plantjes vormen, met daaraan een veelvoud van nieuwe pitjes.

Chemisch bestrijden is erg moeilijk. De grondontsmetter Monam is in een hoge dosering effectief, maar dit middel is niet meer verkrijgbaar. De strategie is nu uitputten. Dat kan chemisch in een maisteelt, waarvoor wel ontheffing van het teeltverbod aangevraagd moet worden. Toegestane herbiciden voor mais zijn ook effectief tegen knolcyperus. Om ervan af te komen moet een perceel meerdere malen per jaar en meerdere jaren behandeld worden.

Bestrijden door elektrocuteren

Een nieuwe methode om de knolcyperus te bestrijden is door deze te elektrocuteren. Van Hall Larenstein voerde samen met loonwerker Christel Thijssen een proef uit met de Zasso Xpower machine. Het onderzoek liet zien dat drie behandelingen gedurende het groeiseizoen een flinke reductie opleverde van het aantal levenskrachtige knolletjes. Helemaal weg was het nog niet, zodat een meerjarige behandeling nodig is.

Beheer
WP Admin