AlgemeenAchtergrond

Klimaatkwestie moreel en spiritueel probleem

Het klimaatprobleem is ten diepste een moreel, ethisch en spiritueel probleem.

Dat schrijven Nederlandse moslims, joden en christenen in een gezamenlijke verklaring. ,,De klimaattop in Kopenhagen voldeed niet aan onze verwachtingen. Maar wij hebben ook verantwoordelijkheid”, aldus Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken in Nederland.

De Raad van Kerken, het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom roepen zowel de eigen geloofsgemeenschappen als de Nederlandse overheid op zich in te zetten voor de klimaatkwestie. Zo dringen de organisaties bij de overheid aan de CO2-uitstoot voor 2020 met 30 procent te verminderen.

Van der Kamp noemt het bijzonder dat de drie religieuze stromingen zich gezamenlijk vinden in de verklaring.

Beheer
WP Admin