RundveeNieuws

Kleine overschrijding quotum dreigt

Doetinchem – Met nog drie weken te gaan tot het eind van dit quotumjaar ziet het ernaar uit dat melkveehouders een kleine overschrijding van het quotum realiseren, gecorrigeerd voor vet.

Volgens cijfers van het Productschap Zuivel is er tot eind januari 9,733 miljard kilo melk geleverd, goed voor 82,9 procent van het totale landelijke quotum van 11,74 miljard.

Vorig jaar werd er in dezelfde periode 32 miljoen kilo minder geproduceerd, maar toen lag het totale quotum ook 116 miljoen kilo lager. Als er zo door wordt gemolken komt de overschrijding op een vergelijkbaar niveau als in quotumjaar 2009/2010 waarin de sector uiteindelijk € 14 miljoen superheffing betaalde.

Niet alleen in Nederland dreigt overschrijding, ook Duitse en Belgische stevenen er op af. In Duitsland ligt de melkproductie tot en met januari op 24,8 miljard kilo melk, wat neer komt op een overschrijding op dat moment van 0,6 procent. Dat zou betekenen dat Duitsland voor het eerst sinds drie jaar weer superheffing moet gaan betalen.

Voor Belgische veehouders wordt het kantje boord. De melkaanvoer bedroeg tot en met januari 2,8 miljard liter. Dit zou een kleine onderschrijding betekenen maar de Belgische Boerenbond rekent dat er dagelijks ruim 9 miljoen kilo wordt geproduceerd waardoor een overschrijding van een half tot heel procent mogelijk blijft.

In tegenstelling tot buurlanden lijken Franse veehouders net onder het quotum blijven. De melkproductie ligt wel 2 miljard kilo hoger dan in 2010/2011 maar blijft nog 500 miljoen kilo onder het landelijke quotum. Het ziet er niet naar uit dat Franse veehouders vol gas naar het eind van het jaar toe melken omdat de productie in januari licht daalde.

Ook Oostenrijkse veehouders produceren 99 miljoen kilo boven hun landelijk quotum, een overschrijding van 4,4 procent.

Met dit soort cijfers lijkt het erop dat Europese veehouders naar het eind van de quotering meer gaan melken en een superheffing voor lief nemen. Een Europese productiestijging wordt in ieder geval verwacht door de Rabobank. De bank rekent erop dat er jaarlijks negen miljard kilo melk meer geproduceerd wordt.

Het groeipotentieel ligt volgens de Rabobank vooral in Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland en Nederland. Maar zolang de melkprijzen goed blijven kan ook de productie in andere landen stijgen. Bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië en Tsjechië zetten in op groei van de eigen melkproductie.