AlgemeenAchtergrond

KI’s verkopen meer sperma

De coöperatieve KI verenigingen (KI Brabant, KI Limburg, KI Twenthe en VAC) hebben in 2007 in totaal 6,8 procent meer spermadoses verkocht dan in 2006.

Dat maakte beoogd directeur Jan Sallevelt van KI Nederland dinsdagavond bekend tijdens een voorlichtingsavond van de nieuwe KI organisatie.

Sallevelt schrijft de groei toe aan een groeiende zeugenstapel. “Die zit nu echter wel op zijn top. Verdere groei kunnen we dan ook alleen halen door vergroting van het marktaandeel. Met deze nieuwe organisatie moeten we het marktaandeel zeker op termijn uit kunnen breiden.”

De belangrijkste zeugenlijn uit het Topigs-programma is de Z-lijn. Er werd 7,3 procent meer sperma van Z-lijn beren verkocht. De gecombineerde A/B lijn is uitlopend. Er werd 11,4 procent minder sperma verkocht van beren uit deze foklijn.

Bij de eindberen is de Tempo beer de grootste groeier. Er werd ruim 24 procent meer Tempo-sperma verkocht. De Target en de Tybor lijn zijn de grootste krimpers. Van deze lijnen werd respectievelijk ruim 43 en 33 procent minder afgezet. Bij de Pietrain lijnen groeit de Pie PP lijn met ruim 16 procent. De Pie NN lijn levert 6,4 procent in, maar blijft verreweg de grootste Pie-lijn.

Bij de overige eindberen zijn PIC en Danbred de belangrijkste. PIC zag zijn afzet via de coöperatieve KI 41 procent groeien. Vooral in het werkgebied van KI Twenthe en VAC was PIC succesvol. In Twente groeide de afzet van 4.877 doses in 2006 naar 11.250 doses in 2007 (plus 130 procent). In het gebied van VAC waren deze cijfers 15.366 doses in 2006 en 29.350 doses in 2007 (plus 91 procent).