AlgemeenNieuws

‘Kinderarbeid zaaizaadbedrijven uitbannen’

Den Haag – Kinderarbeid en lage lonen bij zaadproductie in India ziet het kabinet liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Dat schrijft minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse handel in reactie op Kamervragen van CU, PvdD, SP en 50Plus.

Ze wijst erop dat er ondanks eerdere signalen over kinderarbeid op de velden bij de Indiase toeleverancier van het Nederlandse bedrijf Bejo Zaden nog steeds sprake is van kinderarbeid. Het ministerie is daarom in gesprek gegaan met Bejo Zaden en brancheorganisatie Plantum. Ook het bedrijf Nunhems was uitgenodigd voor dit gesprek.

Uit het gesprek blijkt dat Bejo Finance een minderheidsbelang heeft in de Indiase joint venture Bejo Sheetal, waar de kinderarbeid plaatsvond. In 2010 heeft Bejo Sheetal in overleg met Bejo Finance maatregelen genomen om kinderarbeid uit te bannen. “Bejo erkent en betreurt dat die maatregelen niet afdoende zijn geweest om kinderarbeid in de keten te voorkomen”, schrijft Ploumen. Naar aanleiding van het nieuwe rapport van de Landelijke India Werkgroep over kinderarbeid, heeft het bedrijf aangegeven nieuwe maatregelen te nemen, waaronder voorlichting van producenten, monitoring in samenwerking met een maatschappelijke organisatie en de lokale overheid, financiële prikkels voor producenten die zich aan de afspraken houden en ondersteuning van initiatieven voor educatie van kinderen die uit een arbeidssituatie komen. Deze maatregelen zijn geïnspireerd door de resultaten die door zaadveredelingsbedrijf Nunhems in India zijn bereikt. Ploumen zegt vertrouwen te hebben in deze aanpak.

Het ministerie heeft tevens met brancheorganisatie Plantum gesproken over haar statement over het uitbannen van kinderarbeid. Plantum verwacht van haar leden dat deze correctieve maatregelen nemen wanneer kinderarbeid ergens in de keten wordt aangetroffen. De leden zijn hierbij zelf verantwoordelijk. De werkgroep binnen Plantum die zich bezig houdt met kinderarbeid zal zich verder gaan verbreden naar arbeidsomstandigheden, waardoor minimumloon ook als kwestie op de agenda komt.

Plantum gaat werken aan een openbaar rapport over het gevoerde beleid voor het uitbannen van kinderarbeid in de zaadindustrie. Het ministerie zal eind 2014 opnieuw in gesprek gaan met Plantum over de kwestie.

Beheer
WP Admin