AkkerbouwOpinie

Kies en doseer secuur

Voorlopig zijn er genoeg, maar de dreiging van minder middelen blijft. Op de boer rust een verantwoordelijkheid.

Akkerbouwers en ook telers van grove groenten kunnen goedgemutst het nieuwe teeltseizoen aanvangen. Is het niet vanwege de redelijke financiële vooruitzichten, dan toch voor wat betreft het pakket gewasbeschermingsmiddelen dat ze tot hun beschikking hebben. Kijk even niet naar kleine, specialistische teelten, en er tekent zich een zonnig beeld af.

Ruim tien jaar geleden was er terechte zorg over voldoende middelen om Phytophthora infestans onder de duim te houden. Nu is er volop keus. Zoveel zelfs dat onderzoeksinstituut PPO er al een paar jaar niet meer aan begint om het ‘blokkenschema’ te maken voor de inzet van het juiste middel op het juiste moment. Het wordt te complex. Bovendien bieden afzonderlijke fabrikanten al dekkende schema’s aan met eigen middelen. Ook de onkruidbestrijding in akkerbouwgewassen is geen probleem met de bestaande middelen.

Is alles dan voor elkaar? Nee, voor de langere termijn is de dreiging van verschaling van het middelenpakket onverminderd aanwezig. Het aantal nieuwe werkzame stoffen dat in ontwikkeling is, is de laatste tien jaar sterk gedaald. Op de lange termijn betekent dit een minder gevarieerd middelenpakket. Daardoor zal resistentie tegen middelen sneller toenemen dan wanneer de akkerbouwer verschillende middelen kan afwisselen.

Nu is resistentie op zich geen probleem, maar wel als niet regelmatig nieuwe middelen op de markt komen. Dat laatste lijkt het geval als we zien hoe grote concerns het accent in hun ontwikkelingsinspanningen verleggen van gangbare gewasbescherming naar biotechnologie.

Het antwoord op deze ontwikkeling ligt op twee fronten. Enerzijds is er de samenwerking tussen de landbouwsector en de industrie die kansen biedt om soms nieuwe toelatingen te realiseren. Aan de andere kant ligt er een opdracht voor de individuele akkerbouwer: kies en doseer middelen zo dat resistentie zo lang mogelijk uitblijft.Beheer
WP Admin