AlgemeenAchtergrond

Keuringskosten KCB flink gestegen

De keuringskosten van het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) uit Den Haag zijn in 2006 met 38 procent gestegen. Dat meldt de keuringsinstantie in het Jaarverlag 2005. Volgens het jaarverslag werd halverwege vorig jaar al duidelijk dat de inkomsten via de huidige tarieven onvoldoende zouden zijn om kostendekkend te opereren.

KCB oefent sinds 1924 het toezicht uit op de kwaliteitsvoorschriften voor de in Nederland geproduceerde verse groenten en fruit. Het is ingesteld door en ten behoeve van het gezamenlijke bedrijfsleven handelend in Nederlands product.

Oorzaak van de sterk gestegen tarieven is dat het Productschap Tuinbouw (PT) de collectieve financiering van het KCB wil afbouwen. Dat betekent dat het KCB steeds vaker zelf rekeningen naar bedrijven gaat sturen voor de controles die zijn uitgevoerd. In principe wordt daarbij het kostenmaker-kostendrager-systeem toegepast. Om alle gemaakte kosten te kunnen doorberekenen is een aanpassing van de Landbouwkwaliteitswet nodig. Dat duurt zeker zo’n twee tot drie jaar.

Veilingen en sorteer- en pakstations zijn op grond van de Landbouwkwaliteitswet verplicht om zich aan te sluiten bij het KCB. Andere bedrijven kunnen zich vrijwillig aansluiten. Voor inschrijving vraagt het KCB een aantal gegevens op zoals een kopie van de inschrijving in een van de registers van de Kamer van Koophandel.

Op basis daarvan treedt de inschrijfprocedure in werking. De aanvrager ontvangt vervolgens onder meer een formulier waarmee hij een verzoek kan indienen om aangesloten te worden bij het KCB. Bij de toelating als aangeslotene krijgt de aanvrager een aansluitnummer en een voorschriftenboek (rode bundel) met daarin onder andere de kwaliteitsvoorschriften groenten en fruit.

Meer informatie Site van het Kwaliteits Controle Bureau

Beheer
WP Admin