AlgemeenAchtergrond

Keten(des)integratie

Het is de vraag of Hak in Nederlandse televisiespotjes de vrolijke boer blijft opvoeren naast Martine Bijl. De directe relatie tussen Hak en de boeren is namelijk doorgeknipt. Dat is vanuit bedrijfseconomische redenen van Hak goed voor te stellen, maar geeft te denken over de kracht van de keten van industriegroente.

Die keten staat er namelijk niet florissant voor. De lopende contractonderhandelingen geven aan dat de prijs zal dalen. Belangrijke bestrijdingsmiddelen vallen weg en ook de bekendste verwerker geeft aan liever een indirecte relatie met de productieschakel te ambiëren. Het bericht komt in dezelfde week dat economisch instituut LEI constateerde dat de kosten van de keten makkelijk met 20 procent omlaag kunnen. Daarvoor is wel inzet van de belangrijkste spelers nodig.

Voor telers valt nu één inkoper weg. Commissionairs worden belangrijker als contractant en het is in deze fase nog onduidelijk wat dit voor de markt betekent. Hoopvol is de positie van Oerlemans. Dit Vion-onderdeel gaat de sperziebonen voor Hak leveren en contracten met Hak-telers sluiten. Oerlemans is van varkenshouders uit vooral Brabant. Als er al iets in de keten moet veranderen, kan dat het best door een grote verwerker gebeuren die in boerenhanden is.

Beheer
WP Admin