AlgemeenAchtergrond

Kerst 2009 zit vol emotie

Kerst 2009 is ellendig voor geitenhouders. álle boeren denken aan voorbije ruimingen.

Kerst 2009 wordt voor geitenhouders een ellendige periode. Bijna 40.000 dieren worden gedood vanwege de Q-koorts. Waarschijnlijk zitten álle veehouders met een katterig gevoel aan de kerstdis. Rundveehouders herinneren zich de MKZ-periode, varkenshouders de varkenspest en pluimveehouders de vogelpest.

Nu draait het vooral om emotie. Het NOS-journaal toonde Jan en Jeannette van de Ven in Oirschot waar een derde van de 1.400 geiten wordt afgemaakt. De boerin stond de interviewer dapper te woord. Maar het beeld dat iedereen bijblijft, is het hoofd van Jeannette op de schouder van haar man die een arm om haar heen slaat…

Op langere termijn spelen twee zaken. Allereerst is het te hopen dat de motie van ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer wordt opgevolgd. Hij stelt voor, en een Kamermeerderheid stemt daar terecht mee in, om drachtige geiten op bedrijven waar de lammertijd later begint wél te testen. Zo kunnen niet-besmette drachtige geiten gespaard blijven. Dat Verburg vorige week besloot ook álle gevaccineerde dieren te laten ruimen had te maken met de factor tijd. De eerste dieren lammeren nu al, dus er is geen tijd om te testen. Maar er zijn ook bedrijven waar dieren later lammeren, waarbij dat argument dus niet opgaat.

Dan de vervolgschade. LTO-voorzitter Albert Jan Maat riep dat het niet vergoeden van vervolgschade bij het asociale af is. Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel (CDA) tijdens een debat: „Het is niet reëel om de gehele schade bij individuele veehouders neer te leggen.” Hij werd bijgevallen door SP’er Henk van Gerven die stelde dat ‘de overheid een verantwoordelijkheid heeft nu duidelijk is dat eerder ingrijpen tot minder verlies en emotionele schade’ zou hebben geleid. Er is dus nog hoop, al is het teleurstellend om eerst af te wachten hoe groot de schade gaat uitvallen. Terwijl overduidelijk is dat ruimen en een jarenlang fokverbod voor veel geitenbedrijven de doodssteek kan zijn.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin