AlgemeenAchtergrond

‘Kennistekort over relatie gezondheid en veehouderij’

’s-Hertogenbosch – Er is een groot kennistekort als het gaat om de relatie tussen gezondheid en veehouderij. De Provinciale Raad Gezondheid Brabant en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen zeggen dat in een rapport dat gisteren is aangeboden aan Brabants gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Ruud van Heugten.

Het rapport bepleit een uitgebreid onderzoeksprogramma, zowel op praktijkschaal als op fundamenteel wetenschappelijk niveau. Daarbij moet onder meer aandacht zijn voor onderlinge contacten tussen huisartsen en veeartsen op lokaal niveau. Een landelijk signaleringsoverleg is niet voldoende, vinden de rapporteurs.

Ondertussen moet voor alle typen veehouderijen het voorzorgsbeginsel gelden: niet aan beginnen als de risico’s niet duidelijk zijn. Volgens de rapportage is een brede maatschappelijke discussie tussen alle betrokkenen nodig, waarbij ook duidelijk wordt welke onzekerheden er zijn. Gezondheidsexperts en boeren spelen daarin een belangrijke rol.

Beheer
WP Admin