AkkerbouwAchtergrond

‘Kennisoverdracht kan beter’

Wageningen Potato Center maakt onderzoek toegankelijk, belooft Marcel Tramper.

Marcel Tramper, bedrijfsleider van PPO-Westmaas en organisator van de aardappeldemodagen is inititatiefnemer van het Wageningen Potato Centre (WPC). Zijn ambitie is duidelijk: WPC moet het bedrijfsleven in contact brengen met (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. „Onderzoek kan veel breder worden opgepakt door het breed onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven. Vaak weten bedrijven niet eens dat iets al onderzocht is. Veel kennis ligt nog op de plank.”

Wat is het doel van WPC?
„Het hoofddoel is een veel betere kennisuitwisseling. WPC zorgt ervoor dat het bedrijfsleven rechtstreeks in contact kan komen met toponderzoekers en zo up-to-date blijft bij de nieuwe onderzoeksresultaten. Daarnaast blijft WPC de aardappeldemodagen organiseren. En we aardappelgerichte cursussen organiseren bij telers.”

Hoe krijgt WPC geld?
„Wageningen Universiteit zorgt voor de startfinanciering. Uiteindelijk moet het centrum kostendekkend zijn. De baten komen uit contributie van het bedrijfsleven. Daarnaast brengen nevenactiviteiten als cursussen natuurlijk geld op.”

WPC richt zich vooral op het bedrijfsleven? Waarom?
„Heel simpel. Het is zo dat een lidmaatschap van WPC veel rendabeler is voor bedrijven dan voor individuele boeren, omdat veel van de geboden faciliteiten niet van toepassing zijn voor individuele boeren, maar wel voor bedrijven.”

Wat merkt de aardappelteler er dan eigenlijk van?
„Kennis komt beter en sneller bij het bedrijfsleven terecht. Hier heeft de boer natuurlijk ook profijt van. Een voorbeeld: er zijn verschillende systemen voor aaltjesbeheersing. Bij gezamenlijke aanschaf (door WPC) zorgen wij ervoor dat leden ze efficiënter kunnen benutten. Dan komt de kennis ook voor telers beschikbaar.”

Is WPC wel genoeg praktijkgericht?
„Daar sta ik garant voor. Het idee is uit de praktijk ontstaan. Ik sta zelf met beide benen in de praktijk. Ik weet waar behoefte aan is bij het bedrijfsleven, maar zeker ook bij telers.”

Kunnen telers met een individuele vraag bij WPC terecht?
„Stel, een teler heeft problemen met zilverschurft. Hier is al veel onderzoek naar gedaan. WPC zorgt ervoor dat de kennis bij de boer komt. Het bedrijfsleven heeft er immers ook belang bij dat deze kennis bij de boer terechtkomt.”

Wanneer is WPC een succes?
„Als het bedrijfsleven binnen twee jaar erkent dat het een meerwaarde heeft.”

En voor de boer?
„Voor de boer moeten we waardevolle dingen organiseren. Hij moet met vragen terechtkunnen, cursussen volgen en mooie demodagen kunnen bezoeken.”

Beheer
WP Admin