AlgemeenAchtergrond

Keereweer: schaf vergunning Nb-wet af

De vergunning voor (bouw-)projecten die nu nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) moet worden bijgesteld, of kan misschien wel worden afgeschaft.

Dat heeft de Gelderse gedeputeerde Harry Keereweer (PvdA, landbouw en natuur) vanmiddag gezegd in de Kamer. Volgens Keereweer zijn er nu twee vergunningsystemen om de uitstoot te beperken van voor de natuur schadelijke stoffen als ammoniak: de milieuvergunning en de NB-wet-vergunning. Volgens Keereweer is één vergunning (en één vergunningverlenende instantie) voldoende.

CDA-Kamerlid Ger Koopmans opperde om de Nb-wet-vergunning onder te brengen in de alomvattende omgevingsvergunning. Dat is ook het streven van het kabinet, alleen laat die ene omgevingsvergunning nog op zich wachten.

De gedeputeerde had nog acht andere kanttekeningen bij de huidige uitvoering van Natura 2000, dat volgens hem in beginsel sympathiek is maar is veranderd in “een monstrum”. Ten aanzien van bestaand gebruik vindt hij dat bedrijven die tussen december 2004 en februari 2009 hebben uitgebreid met extra ammoniakuitstoot tot gevolg, deze uitstoot weer moeten terugbrengen tot het niveau van eind 2004. Geef bedrijven 10 jaar de tijd om dat extra weer af te romen, aldus Keereweer, bijvoorbeeld met nieuwe technieken.

De kabinetsvoorstellen voor een programmatische aanpak voor ammoniak bij natuurgebieden vindt Keereweer prima. Gelderland wil echter niet worden opgezadeld met de verplichting om een salderingsbank voor ammoniak te runnen. “Dat moet de overheid niet doen, dat kan de sector heel goed zelf.”

Beheer
WP Admin