AlgemeenAchtergrond

Kans op daling gasprijs, stijging elektra

De prijs voor een vat Noordzee-olie (159 liter) is op weekbasis licht opgelopen tot ruim 125 dollar (84,4 euro). De stijging houdt verband met de beslissing van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de rente gelijk te houden.

De rente, die berekend wordt aan commerciële banken, staat op een bijzonder laag niveau van 0,25 procent. Of de olieprijs zal dalen, hangt volgens analisten niet zozeer af van vraag en aanbod als wel de reactie op de dood van de terroristenleider Osama Bin-Laden. Zijn dood kan rust maar ook juist een explosie aan woede ontketenen in olierijke landen als Saoedi-Arabië of Irak.

De gasprijs is op weekbasis vrijwel onveranderd. Op de termijnmarkt wordt voor levering in 2012 nu bijna 26,5 cent per kuub betaald, terwijl de prijs voor levering een jaar later op 27,5 cent ligt. Voor de dagmarkt wordt 22 cent betaald.

Een daling van het prijsniveau lijkt goed mogelijk, aangezien de stijging vooral het gevolg lijkt van een storing bij de Langeled-pijpleiding die gas tussen Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk vervoert. De daling zal vermoedelijk niet spectaculair zijn.

Energiebureau Endon ziet na een week zonder schommelingen mogelijkheden voor wat hogere elektraprijzen in de komende weken. In Duitsland worden begin mei twee kerncentrales voor onderhoud gesloten, terwijl ook in Frankrijk over een paar weken het onderhoudsseizoen begint. Als dit aanbod wegvalt, ontstaan kansen voor decentrale energieopwekkers zoals WKK’s of windmolens.

De prijzen liggen voor basislast op 55 euro pet MwH. Voor levering op piekmomenten op 62 euro per MwH. Met hogere elektriciteitsprijzen en lagere prijzen voor gas kan de sparkspread voor WKK-bezitters verbeteren.

Beheer
WP Admin